Diş Kliniği Açmak: A'dan Z'ye Diş Kliniği Açma Rehberi

Medicasimple, Diş Kliniği Açma rehberi ile yeni bir diş kliniği açmak için gerekli şartları ve diş kliniği açmanın maliyetini sizler için derledi.
Tarafından yazıldı
Altug Guzeloglu
Yayınlanma tarihi
16 Kasım 2022

Diş hekimliği fakültesi mezunu olan her yeni diş hekimi, hayatının bir noktasında yeterli bilgi ve birikime sahip olup bir diş kliniği açmayı hedefleyebilir. Yeterli deneyime sahip olduğunuzu düşünüyorsanız ve gerekli sermayeniz de varsa, diş kliniği açmak için gerekli şartları yerine getirmek çok da zor olmayacaktır.


Bir diş kliniği açmaya karar verdiniz, peki nereden başlamalısınız?

Öncelikle bulunduğunuz bölgedeki Diş Hekimleri Odasına kayıt olmalısınız. Ardından gerekli belgeler eşliğinde İl Sağlık Müdürlüğüne başvurmalısınız. Notere Serbest Meslek Kazanç defteri tasdik ettirmelisiniz. Faaliyete başladıktan sonra bir ay içinde Gelir İdaresi Başkanlığı sayfasından vergi levhası almalı ve Sosyal Güvenlik Kurumuna tescil için bildirim yapmalıdır.


Tabii iş, gerekli evrakları toplamak ve ilgili izinleri almakla da bitmiyor. Bir muayenehane açmanın gerekli fiziki şartlarını da ayrıca sağlamanız gerekiyor.

Gelin ne yapmanız gerektiğine birlikte göz atalım.

Diş kliniği açmak için güncellenen yönetmelik yayımlandı. Sağlık Bakanlığı'nda çalışmaları devam eden Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, 6 Ekim 2022 tarihli ve 31975 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Hukuk departmanımız bu konuyu sizler için detaylı bir şekilde inceledi. İşte TDB'nin (Türk Dişhekimleri Birliği) ön incelemesinde öne çıkan, yeni yönetmelik kapsamında dişhekimliği muayenehanelerini bekleyen değişiklik ve yeniliklerden bazıları:

 • Poliklinik açmak için en az iki dişhekiminin ortak olması gerekirken, yeni yönetmelikte en az iki dişhekiminin çalışması şartıyla tek bir dişhekiminin kuracağı şirket tarafından da poliklinik açılabileceği belirtiliyor.
 • Merkezlerde en fazla %49'a kadar diş hekimi olmayan ortakların bulunması bu Yönetmelikte de devam ettirilmiş ancak %51'inin diş hekimi olması şartı getirilmiştir.
 • Yönetmelikteki temel değişikliklerden biri, sağlık kuruluşlarının açılışının ön izin, ruhsat ve faaliyet izni olmak üzere üç aşamalı bir sisteme dönüştürülmesidir. Buna göre, ön izin ve ruhsatlar muayenehane ve poliklinikler için il sağlık müdürlüğü, merkez ve hastaneler için ise Sağlık Bakanlığı tarafından verilecek. Müdürlük tarafından verilen faaliyet izni ile sağlık hizmeti sunmaya başlayacaklardır.
 • Ön izin ve lisans sınavları, Müdürlük tarafından oluşturulan ve en az iki diş hekiminin yer aldığı bir komisyon tarafından yapılacaktır.
 • Dişhekimlerinin çalıştıkları sağlık kuruluşları dışında yarı zamanlı çalışmak istemeleri halinde aynı il içinde bir sağlık kuruluşunda daha çalışabilecekleri belirtilmiştir. Böylece dişhekimlerinin kısmi süreli çalışması aynı ilde toplam iki sağlık kuruluşunda çalışmakla sınırlandırılmıştır.
 • Klinik ve polikliniklerde çalışan diş hekimleri, sadece genel anestezi ünitesi bulunan merkez ve hastanelerde değil, genel tıp merkezleri ve hastanelerde de hastalarının tedavilerini genel anestezi altında yapabilecek.
 • Hastalara ait tüm sağlık verilerinin Sağlık Bakanlığı'nın merkezi sağlık veri sistemine aktarılması zorunlu hale getirilmiş ve bunun için 1 Mart 2023 tarihine kadar süre tanınmıştır.
 • Sağlık kuruluşlarında elektronik reçete düzenlenmesi gerektiği ancak gerektiğinde fiziki reçete düzenlenebileceği belirtilmiştir.
 • Hastalardan tüm müdahaleler için onay formu alınması zorunlu hale getirilmiştir.
 • Reklam, duyuru veya bilgilendirme adı altında talep yaratmaya yönelik ya da hastaları doğrudan veya dolaylı olarak sağlık kuruluşlarına yönlendirmeyi amaçlayan her türlü yayın yasaklanmıştır.
 • Sağlık kuruluşlarının tabelalarının Türk Dişhekimleri Birliği tarafından belirlenen standartlara uygun olması gerektiği belirtilmiştir.
 • Muayenehanelerin faaliyet göstereceği yeni olmayan binalar için yapı kullanım izin belgesi alınması gerekmeyecek; tüm sağlık kuruluşlarından yangına karşı alınması gereken tedbirlerin binanın tamamı için değil, sağlık kuruluşunun açılacağı ilgili bölümler için alınmasının yeterli olduğu belirtilmiştir.
 • Mevcut sağlık kuruluşlarının fiziki şartlarının olduğu gibi korunabileceği, ancak tıbbi donanım ve personel standartlarının 31 Aralık 2023 tarihine kadar bu Yönetmeliğe uygun hale getirilmesi gerektiği vurgulanmıştır.
 • Yönetmelik, mevcut haliyle bir öncekine göre daha sade ve uygulamada daha az soruna yol açacak hükümler içermektedir. Sağlık kuruluşlarının açılmasında yatırıma başlamadan önce ön izin uygulamasının getirilmesi kaynakların verimli kullanılması açısından uygundur.
 • Sağlık Bakanlığı'nın merkezi sağlık veri sistemi ile uyumlu uygulamaların listesine şu adresten ulaşabilirsiniz: https://kayittescil.saglik.gov.tr/TR-54934/aktif-dhbs-listesi.html
 • Not: Medicasimple Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı bir diş hekimliği bilgi sistemidir. Yönetmelikten çıkarılan protokol defteri yerine mükerrer kayıt girmeden istediğiniz bilgileri doğrudan Sağlık Bakanlığı sistemine göndermenizi sağlar.


Bilgilendirilmiş Kararlarla Muayenehanenizin Geleceğini Şekillendirin

Muayenehanenizin konumunu, gelecekteki yönünü ve hedeflerinizi gerçeğe dönüştürmek için gereken stratejileri belirleyin - tüm bunlar birkaç tıklama içinde. Bire bir ortamda size göstermek için buradayız.