2023'te Diş Kliniği Açmak İçin Fiziksel Koşullar

06 Ekim 2022 tarihli yeni yönetmeliğe göre diş muayenehanesi açmak için gerekli fiziki şartlar değişti. Bu makalede, uygun klinik ölçüleri ve fiziki standartlarına bakalım.
Tarafından yazıldı
Altug Guzeloglu
Yayınlanma tarihi
30 Ocak 2023

Her diş hekiminin diş kliniği ya da diş polikliniği açmak için uyması gereken fiziki şartlar bulunmaktadır. Bu fiziki şartlar yalnızca diş kliniğinin demirbaşlarını ya da dekorasyonunu değil, diş kliniğinde kullanılan aletler ve cihazların yanı sıra diş kliniğinin ölçülerini de kapsamaktadır. Resmi Gazete'de 06.10.2022 tarihinde yayınlanan Ağız ve Diş Sağlığı Sunan Özel Sağlık Kuruluşlarına Yönelik Yönetmelik ile de bu standartlar diş muayenehaneleri, diş poliklinikleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri ve diş hastaneleri için yenilenip, yürürlülüğe konulmuştur. Buna uygun olarak;

 • Kendi muayenehanesini açmak isteyen veya muayene odasını arttırarak kliniğini büyütmek isteyen diş hekimlerinin,
 • Diş polikliniği açmak veya muayenehanesini büyütüp diş polikliniği açmak isteyen diş hekimlerinin,
 • Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi kurmak isteyen diş hekimleri veya en az %51 hissesi diş hekimi ortaklığı bulunan şirketler,
 • Ağız ve Diş Sağlığı hizmeti sunan bir diş hastanesi açmak isteyen şirketlerin, yönetmelikte bahsi geçen fiziki şartlara harfiyen uyması zorunludur.
2023 yılında klinik açmak isteyen diş hekimlerinin ruhsat alması için tüm gerekli adımları burada bulabilirsiniz.

Bu makalemizde, diş kliniği açmak isteyen hekimlerimizin, veyahut mevcut kliniklerini büyütmek niyetinde olan hekimlerimiz için yeni yönetmeliğe göre diş kliniği nasıl olmalı konusunu örneklerle ifade edeceğiz.Diş kliniği açmak için gerekli tüm adımlar (örn, nereye başvurmalısınız, hangi belgeleri temin etmelisiniz vb.) için Diş Kliniği Açmak: A'dan Z'ye Diş Kliniği Açma Rehberi makalemizi de kesinlikle okumanızı tavsiye ediyoruz.

Diş Kliniği Açma Yönetmeliği Değişti

Ağız ve diş sağlığı hizmeti sağlayan özel sağlık kuruluşları için tesis, hizmet ve personel açısından ülke çapında belirli bir standardın belirlenmesini amaçlayarak T.C. Sağlık Bakanlığı yeni bir yönetmelik yayınladı.

Bu yönetmelikle, diş kliniklerinin kuruluşu (ruhsat vb. kayıtlar), faaliyetleri, kapanışları, denetimleri ve diğer konulara dair usul ve esaslar belirlenmiş ve ülke çapındaki diş kliniklerinin bu koşulları sağlaması zorunlu kılınmıştır. Bu noktada, bir diş muayenehanesinin (ya da diş hastanesinin vb.) faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi adına ruhsat alabilmesi için yönetmelikte belirlenen diş kliniği açmak için gerekli fiziksel şartları da inceleyelim.


Resmi Gazete'de 06.10.2022 tarihinde yayınlanan yönetmeliğe göre diş muayenehanelerindeki fiziki standartlar değişmiştir.

Ağız ve Diş Sağlığı Kuruluşları için Fiziki Standartlar

Yönetmeliğe göre tüm ağız ve diş sağlığı hizmeti sağlayan özel kuruluşların tasarımında, aşağıdaki fiziki standartlar ortak ve zorunludur.

Havalandırma ve Aydınlatma

Yönetmeliğin 3. bölüm 7. maddesine göre, diş muayenehanesi, polikliniği, merkezi ve hastanesinde hastaların ve personelin kullanacağı bütün alanların uygun bir şekilde havalandırılması ve yeterli düzeyde aydınlatılması gerekmektedir.

Yüzey Malzemesi ve Hijyen

Tüm sağlık kuruluşlarında yeterli hijyenin sağlanması en önemli konulardan biridir. Bu sebepten ötürü, salgın hastalık, mikrop vb. yayılımı önlemek adına diş hekimi muayenehaneleri, poliklinikleri ve ağız ve diş sağlığı hizmeti veren hastanelerde de kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir yüzey malzemesi seçilmelidir (örn. ahşap parke gibi zeminlerin cilası dezenfektan malzemeler ile bozulabileceği için, uygun bir tercih olmayacaktır).

Buna göre yönetmelik aşağıdaki gibi kolay dezenfekte edilebilir yüzey malzemelerinin diş kliniği içerisinde kullanılmasını önermektedir:

 • Seramik
 • Granit
 • PVC
 • Epoksi

Isıtma ve Soğutma

Ağız ve diş sağlığı hizmeti sunan özel kuruluşun sıcaklığını uygun düzeyde tutacak ısıtma ve soğutma sistemlerine sahip olması gerekmektedir.

Hasta ve Çalışan Güvenliği

Ağız ve diş sağlığı hizmeti sağladığınız diş kliniği ya da hastanesine gelen hastalar ve orada çalışan personelin güvenliğini sağlamak ve korumak adına ilgili mevzuattaki tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Odaların Kullanım Amacı ve Tabelalar

Ağız ve diş sağlığı kuruluşunun büyüklüğü ve oda sayısı fark etmeksizin, tüm oda ve birimlere ait kapılarda, bahsi geçen odanın ve birimin ne amaçla kullanıldığını ifade eden bir tabela bulunmalıdır.

Ağız ve Diş Sağlığı Kuruluşunda Bulunması Gereken Asgari Tıbbi Cihaz ve Donanım

Yönetmeliğe göre, Ek-4'te yer alan asgarî tıbbî cihaz ve donanımın sağlık kuruluşunda bulundurulması zorunluyken, ek olarak da ruhsat için başvururken bu tıbbi cihaz, donanım ve ilaçların listesinin de sunulması gerekir. Elbette, sağlık kuruluşunun büyüklüğüne göre listedeki gerekli araç ve gereçlerin kapsamı değişirken, en az olarak muayenehaneler için şu listeyi verebiliriz.

 1. Diş üniti
 2. Aeratör başlığı
 3. Mikromotor
 4. Anguldruva
 5. Işınlı dolgu cihazı
 6. Ultrasonik scaler (en az 5 adet yedek uçla birlikte)
 7. Amalgamatör, (isteğe bağlı)
 8. .otoklav (03.02.2015 tarihinden önce açılmış muayenehaneler için bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren iki yıl sonra zorunludur) ve poşetleme cihazı (manuel poşetleme yapılması halinde poşetleme cihazı istenmez)
 9. Periapikal röntgen cihazı veya taşınabilir röntgen cihazı (isteğe bağlı)
 10. Dijital Sensör Cihazı/ fosfor plak okuyucu/ otomatik banyo cihazı/film banyo tankı (isteğe bağlı)
 11. Tedavi el aletleri (En az 5 set)
 12. Kapaklı küvet (En az 1 adet)
 13. Çekim aletleri
 14. Muayene seti (En az 10 set)
 15. Acil set
 16. Oksijen tüpü ve maskesi
 17. Manşonlu tansiyon aleti (erişkin ve çocuk boy)

Yeni Yönetmeliğe Göre Diş Muayenehanesi Açmak için Fiziki Şartlar

Yalnızca mesleğini serbest olarak icra etme yetkisine sahip diş hekimlerinin açmasına ruhsat verilen muayenehanelerin nasıl olması gerektiği yönetmelikte birim başına gerekli minimum ölçüler verilerek tanımlanmıştır.

Buna uygun olarak, diş kliniğinizi açmadan önce, diş kliniği demirbaşlarının ve kendi istediğiniz diş kliniği dizaynı için ne kadar büyüklükte bir alan tesis etmeniz gerektiğini hesaplamak mümkün.

Fakat, unutulmamalıdır ki yönetmelikte bir diş hekimi muayenehanesi en az kaç m2 olmalıdır diye bir hüküm bulunmamaktadır.

Diş Kliniğinin/ Diş Hekimi Muayenehanesinin Bulunduğu Bina

Yönetmeliğin 3. bölümünün 6. maddesine göre, diş hekimi muayenehanesi ve poliklinikler bir müstakil binalarda ya da sağlık hizmeti sunulan birimler bütünlük arz edecek şekilde binaların bir kısmında kurulabilirler.

Yani, bir bina içerisindeki bir dairenin tamamının muayenehane hâline getirilmesi mümkündür.

Diş Hekimi Muayenehanesi ile Eczane Aynı Binada Bulunabilir Mi?

Türk Diş Hekimleri Birliğinin Yönetmelik Değerlendirmesine göre, bazı sağlık kuruluşlarının eczaneler ile aynı binada veya bahçede olması Eczane ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik tarafından yasaklanmış olsa da, diş hekimi muayenehaneleri bu kapsamın dışındadır.

Diş Kliniği Muayene Odası Nasıl Olmalı? Diş Kliniği Muayene Odası Fiziki Şartları Neler?

Tedavilerin sağlandığı oda olması itibariyle büyük önem taşıyan muayene odası için de yönetmelikte fiziki şartlar belirtilmiştir. Bu fiziki şartlara göre, bir muayene odasının ölçülerinin en az 12 m2 büyüklüğünde olması gerekmektedir.

Bu en az 12m2 olan muayene odasında ise hasta mahremiyetinin korunması ve uygun muayenenin sağlanması için ses, görüntü ve gürültü açısından düzenlemeler yapılması gerekli kılınmıştır.

Ek olarak, muayene odası, asgari donanımın yanı sıra, bir adet de lavabo bulunmalıdır.

Yeni yönetmeliğe göre bir diş hekimi muayene odası yukarıdaki özellikleri taşımalıdır.

Bir muayene odasında kaç adet diş ünitesi bulunabilir?

06 Ekim 2022 sayılı yönetmeliğe göre bir muayene odasında yalnızca 1 tane diş ünitesi bulunabilir. Bir muayenehanede birden fazla diş ünitesi kurulmak isteniyorsa, yine en az 12 m2 ölçülerinde ayrı bir muayene odası oluşturulmalıdır.

Bu hususta, bir diş hekimi başına maksimum 2 diş ünitesi yani 2 muayene odası bulundurulabileceğini hatırlatmakta fayda var.


Bir Muayenehanede Kaç Diş Hekimi Çalışabilir?

Yönetmeliğin 8'inci maddesinin 3'üncü bendine göre bir muayenehanede birden fazla diş hekimi müşterek faaliyet gösterebilir. Fakat bunun için her bir diş hekimi için ayrı bir muayene odası tahsis edilmelidir ve her hekim için kendi mevzuatına göre ruhsat düzenlenecektir.

Muayenehane Bekleme Salonu Nasıl Olmalı?

Yönetmelikte hasta bekleme salonu olarak ifade edilen muayenehane bekleme salonunun ölçüsü en az 10 m2 olarak belirlenmiştir. Ancak bu boyut, tek muayene odası olan bir muayenehane için geçerlidir. Muayene odasının artması durumunda, hasta bekleme salonu da en az 5 m2 daha büyütülmelidir.

Hasta Bekleme salonu en az 10 m² büyüklüğünde olmalıdır.

Muayenehane Bekleme Salonunda Sekreter Bulabilir Mi?

Yönetmeliğin 3. Bölüm, 8. maddesinin bendine göre, muayenehanelerin bekleme salonlarında sekreter hizmeti alanı bulunabilir. Yani, muayenehane sekreteri için bir çalışma alanını, aynı bekleme salonu içerisinde herhangi bir ek alan gereksinimi olmadan oluşturabilirsiniz.

Muayenehane bekleme salonu için seçeceğiniz demirbaşların (örn, satın aldığınız cihazlar ve hasta bekleme salonu koltukları vb.) da muayenehanenizin genel tasarımının ana hatlarını ve hasta memnuniyetini de kısmen belirleyeceği için, dilediğiniz dekorasyon, muayenehane açma maliyetlerini ve bütçenizi de göz önünde bulundurarak, sıfır ya da ikinci el olarak temin edebilirsiniz.

Kişisel Temizlik Alanı

Muayenehanede gerekli hijyenin sağlanması ve el yıkama vb. için bir tane tuvalet bulunmalıdır.

Muayenehanelerde Sedasyon Alanı

Yönetmeliğe göre diş kliniklerinde sedasyon ya da genel anestezi gerektiren tanı ve tedaviler gerçekleştirilemez. Buna uygun olarak da, sedasyon alanı gibi bir birime gerek yoktur.

Tüm Diş Klinikleri Yeni Yönetmeliğe Göre Değişiklik Yapmak Zorunda Mı?

Yönetmelikteki geçici madde 1'e göre, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 06.10.2022 tarihinden önce ruhsatlandırılan muayenehaneler (poliklinikler, ağız ve diş sağlığı merkezleri ve diş hastaneleri de dahil) ruhsatlandırıldıkları tarihteki geçerli yönetmeliğin fiziki gerekliliklerine dair hükümlerini takip eder. Ancak, yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden önce kurulan muayenehanelerin 31/12/2023 tarihine kadar güncel yönetmeliğin tıbbi donanım ve personel standartlarına dair hükümlerini uygulamaları gerekmektedir.

Ek olarak, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ruhsat için başvuru yapan klinikler de, yürürlükten kaldırılan yönetmeliğin hükümleri hapsamında değerlendirilecektir.

Muayenehane Fiziki Şartlarındaki Değişiklik E-Dönüşümden Farklıdır

Yönetmelikteki muayenehane kuruluş ve faaliyetine dair yönetmelikte belirtilen fiziki şartlardaki değişiklikler ruhsat tarihine göre uygulanırken, e-Dönüşüm kapsamında muayenehanelerde dijital altyapının kurulup ulusal sağlık sistemi verilerinin Merkezi Ulusal Sağlık Sistemi Veri Tabanına gönderilmesi ve muayenehaneler için faturaların e-SMM Elektronik Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlenmesi tüm muayenehane sahiplerini ilgilendiren bir konudur.

Medicasimple uygulaması ile tek noktadan USS verilerinin gönderimi ve e-SMM düzenlemek mümkün!Bilgilendirilmiş Kararlarla Muayenehanenizin Geleceğini Şekillendirin

Muayenehanenizin konumunu, gelecekteki yönünü ve hedeflerinizi gerçeğe dönüştürmek için gereken stratejileri belirleyin - tüm bunlar birkaç tıklama içinde. Bire bir ortamda size göstermek için buradayız.